schemat instalacji

 

Technologia ekologicznej mineralizacji stałych i półstałych odpadów organicznych

 - metoda quasi-pirolizy niskotemperaturowej.

 

 

Proponowana technologia oparta jest na bazie techniki quasi-pirolizy niskotemperaturowej
i niskotemperaturowego zgazowania z oczyszczaniem gazów poreakcyjnych katalitycznie i adsorpcyjnie z odzyskiem ciepła poreakcyjnego.

Przedstawione rozwiązanie procesu technologicznego nie wykorzystuje płomieniowych technik unieszkodliwiania,  nie wytwarza dodatkowych związków odpadowych jak : NOx, dioksyny, furany, CO, metan i inne. Maksymalna temperatura procesu wynosi 550oC.

Technologia ta powoduje przeciętnie:
- zmniejszenie: objętości odpadu ~ 25 krotnie,
                        masy odpadu ~ 30 krotnie
- całkowite:       - odwodnienie odpadu  
                        - zdezodoryzowanie odpadu
                        - utlenienie związków organicznych do H2O i CO2 w tym wszystkich bakterii, wirusów 

 

instalacja

 

System mineralizacji odpadów organicznych pozwala całkowicie wyeliminować dotychczasowo stosowane techniki przetwarzania odpadów organicznych komunalnych i przemysłowych i obniżyć koszt eksploatacyjny o około 30-40% przy równoczesnej produkcji kruszywa mineralnego o bardzo dużej czystości technologicznej i w zależności od opcji, również gipsu.

Oferujemy następujące wielkości instalacji do mineralizacji odpadów organicznych o wydajności dobowej, w cyklu 24 godzinnym pracy:
a)      do 10 m3 odpadów/doba
b)      do 20 m3 odpadów/doba
c)      do 50 m3 odpadów/doba
d)      do 100 m3 odpadów/doba
e)      do 300 m3 odpadów/doba

 

 

 

 

 

Wykonanie www.domena.pl